A Rédei Református Egyházközség Honlapja

Istentiszteleti hirdetések 2021. január 24.

2021-01-26 16:07:27 / Barta Zsolt

 

Alkalmak:

 

Jövő vasárnap az istentisztelet a megszokott időben lesz.

 

Kedden, szerdán és csütörtökön este megtartottuk az Ökumenikus Imahét alkalmait itt Rédén. A gyülekezet Facebook oldalán megtalálható a minden napra kijelölt igeszakaszok és hozzájuk egy kis áhítat valamint imádság, amit az imahét előkészítői állítottak össze. A következő napokban pedig felkerülnek az elhangzott igehirdetések hangfelvételei valamint azok a fényképek, amelyeket Sarus Ferencné készített.

 

A mai prédikáció visszahallgatható az alábbi linken, továbbá elolvasható a csatolmányból.

Istentisztelet, Réde, 2021. 01. 24.


Adakozók:

Az úrasztali virágot Magyar Anikó adományozta.

Isten igéjével hirdetünk vigasztalást az adakozónak: Aki mást felüdíti, maga is felüdül.


 

Az elmúlt héten szombaton 12-kor volt Nagy László temetése Tatabányán, aki 60 évet élt.

Mogyorósi Vilmos gyermekkori barátja Nagy László emlékére adakozott Isten dicsőségére.

Isten igéjével hirdetünk vigasztalást az adakozónak és a gyászoló családnak: Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghalt is él; és aki él és hisz énbennem, nem hal meg soha."

 

 

A tegnapi napon hirdettük a feltámadás evangéliumát Magyar László koporsója mellett, aki 70 évet élt.

Magyar László halálának emlékére Isten dicsőségére adakoztak:

  • Felesége, fiai és családjuk, unokái Isten dicsőségére,

  • Édesanyja Isten dicsőségére,

  • Testvére Magyar János és családja Isten dicsőségére,

  • Nászasszonya Isten dicsőségére,

  • Sógornője id. Horváth Sándorné és családja, valamint keresztfiai Sándor és Zoltán közösen Isten dicsőségére,

  • Násza Id. Szalai István és neje Isten dicsőségére.

Isten minden sebeket bekötöző vigasztalását hirdetjük a gyászoló család minden tagjának: Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja.

 

 

Egy keresztyén család elhunyt szerettei emlékére Isten dicsőségére adakozott.

Isten igéjével hirdetünk vigasztalást az emlékező családnak: Visszaemlékezem a régi napokra, végiggondolom minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásain. Siess, Uram, hallgass meg, mert odavan lelkem. Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom.

 

Egyéb:

Jövő héten, kedden reggel 8-kor a gyülekezeti terem alapos kitakarítására és a templom körüli munkálatokra várunk segítőket.

 

Továbbá keresünk egy negyedik embert, aki szívesen csatlakozik ahhoz a csapathoz, akik kitakarítják a templomot. Ha meglenne a négy ember, akkor havonta mindössze egyszer kerülne sor valakire. Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban vagy Nagy Gabriella presbiternél, aki koordinálja ezt a munkát.

 

A kijáratnál elvihető a mai prédikáció és a jövő keddi imaóra. Vigyünk olyanoknak, akik nem tudnak vagy mernek itt lenni.

 

Az Úr legyen a gyülekezet őríző pásztora!

Csatolt dokumentumok
igehirdetés 2021. 01.24. ( 45.6 KB )
imaóra ( 152.2 KB )