A Rédei Református Egyházközség Honlapja

Istentiszteleti hirdetések 2021. február 28.

2021-03-02 10:07:45 / Barta Zsolt

 

Jövő vasárnap istentisztelet a megszokott időben lesz. Hónap első vasárnapja lévén megterítjük az úrasztalát.

 

 

Kedden 5 órakor böjti imaóra -mindenki a maga otthonában tartsa meg: növekedés az önismeretben és az együttérzésben.

 

A kijáratnál elvihető írott formában az imaóra és a mai prédikáció is. Ne csak magunkra gondoljunk, szomszédainkra, rokonainkra, ismerőseinkre, akiknek el tudjuk vinni.

Az igehirdetés meghallgatható az alábbi linken:
istentisztelet 2021. február 28.

 

 

A járványhelyzetre tekintettel idén sajnos a női világimanapi alkalmat nem tudjuk megtartani. Idén egy távoli sziget, Vanuatu asszonyai készítették elő és az ő országukért, népükért, sorsukért imádkoznánk közösen. Vanuatu a világ egyik legkisebb országa a Csendes-óceáni szigetvilágban Új-Zélandhoz és Ausztráliához közel. Változatos, gazdag természet jellemzi, ahol rendszeresek a földrengések, a trópusi viharok vagy a vulkán kitörések. Alig több, mint 300 ezer lakosa van és még mindig a Brit nemzetközösség része. Különlegessége: a világ legboldogabb országa! Ennek a titkát jó lenne eltanulni tőlük. Bátorítok mindenkit, hogy vigyen magával az imanapi füzetből, nézze meg az országról, az ottani asszonyok/emberek életéről szóló videókat a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsának honlapján. Adakozni is lehet számukra, hogy felépüljön az imaházuk, ahol lányokat, asszonyokat tudnak tanítani. Ugyanis a nagyon alacsony bevételeikből a családokban általában csak a fiúk járhatják ki végig az iskolát, a lányoknak 3-4 osztály után abba kell hagyniuk. Nem tudják előteremteni a tandíjat. Tehát imádkozzunk értük és velük március 5-én (pénteken) 5 órától. Vigyük el az imanapi füzetet, amiben minden részlet megtalálható.

 


Adakozók:

Az úrasztali és a templomi virágokat keresztyén asszonytestvéreink adományozták. Felhívnám a figyelmet a gyönyörű amarilliszekre a keresztelő medence előtt, amiket Farkas Lajosné testvérünk nevelt a gyülekezet számára.

 

A héten kaptuk meg az ácsi gyülekezet bútorjegy adományát. Így a bútorjegyekből összegyűlt adományok teljes összege eddig: 1.039.000 Ft. Ha valaki még szeretne még adakozni erre a célra, megteheti a Lelkészi Hivatalban vagy a számlaszámunkra utalva.

 

Herman László a templomfelújításra Isten dicsőségére adakozott.

 

Isten áldása legyen a jókedvű adakozók életén: „Az Úr félelme életet jelent: az ember elégedetten alszik, nem éri veszedelem." (Péld 19,23)

 

 

Szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Szabó Pálné szül. Sarus Teréz testvérünket, akinek 81 földi esztendőt szánt Istenünk. Az ő emlékére lánya, Mlakáné Szabó Terézia és családja Isten dicsőségére adakozott. Szintén Szabó Pálné emlékére fia, Szabó László és családja Isten dicsőségére adakozott.

Isten Igéjével hirdetünk vigasztalást a gyászoló családtagoknak: „Én vagyok az Alfa és az Ómega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható." (Jel 1,4)

 

Egyéb:

Szintén szomorú szívvel hirdetem, hogy életének 84. évében elhunyt Takács Istvánné, szül. Nagy Vilma. Temetését egy kórházi adminisztrációs hiba miatt el kellett halasztani, valószínűleg a ránk a következő héten kerülhet rá sor. Figyeljék a hirdetést. Isten adjon erőt és vigasztalást a gyászoló családnak.

 

Az elmúlt napokban 114 EMLÉKEZTETŐ levelet küldtünk ki olyan testvéreinknek, akiktől a tavalyi évben vagy az előző években nem érkezett be egyházfenntartói járulék. Ha valaki tévedésből kapott, mert igazolni tudja, hogy befizette, akkor kérjük jelezze nekünk a hibát. Ez nekünk is segít, hogy kijavítsuk a könyvelés esetleges pontatlanságait! Választói névjegyzékbe ez alapján lehet be/kikerülni. Nem mindig világos (főleg az utalásoknál), hogy ki után van fizetve.

 

Megérkeztek a prédikációs kötetek a karantén idején elhangzott prédikációkkal. 2000 ft-ért megvárásolható a Lelkészi Hivatalban.

 

Köszönő levél érkezett a Magyar Bibliatársulat Alapítványtól. Jövő vasárnap, március 7-én Biblia vasárnap, amikor az ő munkájukat, az evangélium terjesztését támogatjuk a perselypénzzel.

Csatolt dokumentumok
imaóra1 ( 168.9 KB )
imaóra2 ( 232.3 KB )
igehirdetés 2021.02.28. ( 49.9 KB )